Η Lamda Development έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της για τα έργα υποδομών στο ακίνητο του Ελληνικού.

Κάποιες από τις εργασίες είναι «κομμάτι» των αρχικών υποδομών του Ελληνικού, όπου στον σχετικό διαγωνισμό εκτιμώμενου κόστους 250 – 300 εκατ. ευρώ, είχε επικρατήσει η κατασκευαστική ΑΒΑΞ, με ορίζοντα υλοποίησης των projects έως τα τέλη του 2025 περίπου.

Το «πακέτο» αυτό των έργων, όπως τουλάχιστον σημειώνονταν σε σχετική τεχνική μελέτη και εάν δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή, περιλαμβάνει, πέρα από κατεδαφίσεις και χωματουργικές εργασίες, την υπογειοποίηση παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος (κεντρικό τμήμα) αλλά και το flyover της παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος (στο ρεύμα προς Γλυφάδα), την κατασκευή νέων γεφυρών στην παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος στους Τράχωνες (δηλαδή στην κατεύθυνση προς Αλιμο), εσωτερικό οδικό δίκτυο, μετατόπιση ΤΡΑΜ, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, προφανώς την κατασκευή δικτύων ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, εγκατάστασης φυσικού αερίου, ύδρευσης και αποχέτευσης, μια μικρή υπογειοποίηση στο σημείο που θα κατασκευαστεί το εμπορικό κέντρο Vouliagmeni Mall, έργα και μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων, διευθέτηση ρεμάτων (π.χ. Τραχώνων και Αεροδρομίου), λιμενικά έργα και άλλα projects. Προφανώς βέβαια, τα έργα έχουν μια «δυναμική» και ενδέχεται στην πορεία να υπάρχουν αλλαγές ή προσαρμογές.

Υπογειοποίηση Λεωφόρου Ποσειδώνος – FlyOver
Σύμφωνα με τεχνικές – περιβαλλοντικές μελέτες, εξωτερικά, η σημαντικότερη παρέμβαση στο οδικό δίκτυο είναι η μετατόπιση του άξονα, σε μήκος 1.750 μέτρων, με ταυτόχρονη υπογειοποίηση τμήματος περίπου 1.150 μέτρων της Λ. Ποσειδώνος. Η παρέμβαση αρχίζει από τη γέφυρα του ρέματος των Τραχώνων και ολοκληρώνεται στο ύψος της οδού Άλφα, ανάντη της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. Εφόσον δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή στον σχεδιασμό, το υπογειοποιημένο τμήμα της Λ. Ποσειδώνος θα διαθέτει 3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και θα έχει διατομή συνολικού πλάτους 30,80 μέτρων. Το εναπομένον, μετά την μετατόπιση του, υφιστάμενο τμήμα της Λ. Ποσειδώνος, θα υποβαθμισθεί σε συλλεκτήρια οδό, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και θα εξυπηρετεί κατά βάση τις κινήσεις προσπέλασης προς τις δημιουργούμενες περιοχές κατοικίας και την παραλία.

Στο υφιστάμενο εύρος κατάληψης θα δημιουργηθεί ποδηλατόδρομος και θέσεις στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών, ενώ θα επαυξηθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι πρασίνου. Η σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου της ανάπτυξης με το υφιστάμενο κύριο οδικό δίκτυο, θα πραγματοποιείται μέσω καθορισμένων πυλών - κόμβων (νέων και υφιστάμενων), έτσι ώστε, αφενός να προκαλείται η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο υπάρχον δίκτυο, αφετέρου να αποτρέπεται η δυνατότητα διαμπερούς κυκλοφορίας από/ προς τις τοπικές οδούς των όμορων Δήμων. Συγκεκριμένα δημιουργούνται 3 σημεία σύνδεσης - κόμβοι με τη Λ. Βουλιαγμένης, 4 σημεία σύνδεσης επί της Λ. Ποσειδώνος και ένα σημείο σύνδεσης με την οδό Αεροπορίας. Προβλέπεται flyover της παραλιακής Λεωφ. Ποσειδώνος (στο ρεύμα προς Γλυφάδα) και κατασκευή νέων γεφυρών στην παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος στους Τράχωνες (δηλαδή στην κατεύθυνση προς Άλιμο).

Νέο εσωτερικό πρωτεύον οδικό δίκτυο
Κατά την μελέτη, δημιουργείται ημικόμβος στο ύψος του ρέματος Τραχώνων. Επίσης, δημιουργείται ράμπα σύνδεσης της περιμετρικής οδού με το ρεύμα της νέας λεωφόρου Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Δημιουργούνται κυκλικοί κόμβοι στις διασταυρώσεις των κύριων εσωτερικών οδικών αξόνων. Δημιουργούνται σηματοδοτούμενοι κόμβοι σε σημεία που διασταυρώνονται οδοί με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο ή με τη γραμμή του τραμ. Δημιουργείται ολοκληρωμένο δίκτυο αξόνων κίνησης πεζών και ποδηλατών. Επιπρόσθετα, στις κύριες και τις τοπικές οδούς προβλέπονται λωρίδες αποκλειστικής κίνησης ποδηλάτων. Επίσης κατασκευάζεται πρωτεύον εσωτερικό οδικό δίκτυο υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, το τοπικό οδικό δίκτυο σε όλες τις γειτονιές αμιγούς κατοικίας διαρθρώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκμηδενίζεται η δυνατότητα διαμπερούς κίνησης διαμέσου αυτών, ενώ προβλέπεται ολοκληρωμένο δίκτυο αξόνων κίνησης πεζών και ποδηλατών, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση πεζή ή με ποδήλατο ή σε συνδυασμό με Μ.Μ.Μ. σε κάθε πιθανό σημείο της ανάπτυξης και του Πάρκου.

Επέκταση Τραμ
Δημιουργείται νέα γραμμή τραμ που συνδέει τους σταθμούς του Μετρό με το Πάρκο, με χρήσεις και δραστηριότητες εντός της Ανάπτυξης, με το παραλιακό μέτωπο και τη μαρίνα και με την υφιστάμενη γραμμή τραμ της Λ. Ποσειδώνος. Συμπληρωματικά δημιουργούνται 3 εσωτερικές λεωφορειακές γραμμές με λεωφορεία φιλικά προς το περιβάλλον (ηλεκτρικά, υβριδικά) που θα παρέχουν δυνατότητα προσπέλασης προς κάθε σημείο της ανάπτυξης με συχνά και αξιόπιστα δρομολόγια.

Διαδρομές πεζών και ποδηλάτων
Όπως αναφέρεται, η χρήση φιλικών στο περιβάλλον τρόπων μετακίνησης (πεζή και με ποδήλατο) αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του συγκοινωνιακού σχεδιασμού της ανάπτυξης. Έχει προβλεφθεί η δυνατότητα διασύνδεσης των χρήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με τα σημεία επιβίβασης στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι τρεις βασικοί αμιγείς άξονες ροής πεζών και ποδηλάτων, οι οποίοι διέρχονται από το εσωτερικό του πάρκου είναι:
Ο κύριος άξονας που διασχίζει εγκάρσια το πάρκο, στη κατεύθυνση ανατολή - δύση, συνδέοντας τη Λ. Βουλιαγμένης με το παραλιακό μέτωπο. Στον εν λόγω άξονα ροής πεζών και ποδηλάτων, οδεύει και η νέα προτεινόμενη γραμμή του Τραμ, η οποία θα διαθέτει 5 στάσεις κατά μήκος του, προσφέροντας τη δυνατότητα εναλλαγής του τρόπου μετακίνησης. Στο ανατολικό τμήμα του άξονα (Λ. Βουλιαγμένης) θα αναπτύσσονται οι εμπορικές χρήσεις και τα συγκροτήματα γραφείων και εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο άξονας θα διέρχεται μέσα από το πάρκο σε μικρή απόσταση από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα διασχίζει τις ζώνες ΑΠ-1 και ΠΜ- Π1 στο παραλιακό μέτωπο και θα καταλήγει στην παραλία.
Ο δεύτερος άξονας θα διασχίζει το πάρκο στην κατεύθυνση βορράς- νότος, συνδέοντας την περιοχή ΑΠ6 με το GOLF της Γλυφάδας, θα διασταυρώνεται δε με τον κύριο άξονα στην περιοχή της πλατείας Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο τρίτος κύριος άξονας ροής πεζών και ποδηλάτων θα εκκινεί από την περιοχή του Κανόε- Καγιάκ, θα διασχίζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα συνδέεται με τους δύο προαναφερόμενους άξονες ροής πεζών και ποδηλάτων στην Πλατεία Ολυμπιακών Αγώνων και θα καταλήγει στο παραλιακό μέτωπο, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου με την υπογειοποιημένη Λ. Ποσειδώνος.
Έργα αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγ. Κοσμά αποτελούνται από αγωγούς εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων οι οποίοι συμβάλλουν σε συλλεκτήριους αγωγούς. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του δικτύου και με σειρά τους συμβάλλουν στους αποδέκτες αγωγούς, σε σημεία που κρίνονται ως καταλληλότερα. Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 76.445 m, συμπεριλαμβανομένων των συλλεκτήριων, των αγωγών εσωτερικού δικτύου και των καταθλιπτικών αγωγών. Από το παραπάνω μήκος, στους συλλεκτήριους αγωγούς αντιστοιχούν τα 16.854m, στους αγωγούς εσωτερικού δικτύου τα 55.181m και στους καταθλιπτικούς αγωγούς τα 4.410m. Η προβλεπόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει με σκοπό την παραγωγή νερού άρδευσης.

Η εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από το δίκτυο μεταφοράς λυμάτων της ΕΥΔΑΠ και θα επεξεργάζεται τα λύματα σε βαθμό προχωρημένης τριτοβάθμιας επεξεργασίας με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους για την άρδευση του αστικού πρασίνου στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα αποτελείται από την κυρίως μονάδα επεξεργασίας η οποία θα αποτελεί ένα ενιαίο δομικό σύνολο, θα έχει δυναμικότητα 3.500 m3 /h, με χώρο και αναμονές για την μελλοντική κατασκευή μιας όμοιας, η οποία περιλαμβάνει, από μονάδα προεπεξεργασίας, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας αποτελούμενη από υπόγειες δεξαμενές απο-οξυγόνωσης ανακυκλοφορούσας ιλύος, απονιτροποίησης, αερισμού, μεμβρανών και αντλιοστάσιο ιλύος, control room της εγκατάστασης, δεξαμενή αποθήκευσης όγκου 10.000 m3 και αντλιοστάσιο άρδευσης. κτίριο υποσταθμού κ.α.

Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Στη μελέτη αναφέρεται ότι η εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΑ) περιλαμβάνει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) - Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), Μονάδα κομποστοποίησης και Σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών IΚΔΑΥ. Θα λαμβάνει ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία θα έχουν διαλεχθεί στην πηγή. Τα εισερχόμενα ρεύματα θα αφορούν χαρτί και χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα και γυαλί. Τα Βιοαπόβλητα (ΒΑ) των ΑΣΑ που θα συλλέγονται χωριστά και τα απόβλητα κλαδέματος κήπων/προαύλιων χώρων που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες συντήρησης του πάρκου και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, θα κατευθύνονται σε Μονάδα Κομποστοποίησης. Προβλέπεται η λειτουργία Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), ο οποίος αναμένεται να παραλαμβάνει σύμμεικτα απορρίμματα από τους κάδους συλλογής συμμείκτων, το ΚΔΑΥ (υπολείμματα) και το κόσκινο της μονάδας κομποστοποίησης (υπολείμματα), καθώς και δεματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά ανά υποκατηγορία από το ΚΔΑΥ όπως χαρτί / χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα και γυαλί.

Λοιπές υποδομές
Ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές: Η απαιτούμενη ζήτηση ενέργειας καλύπτεται από τον υπάρχοντα υποσταθμό υψηλής τάσης του Ελληνικού.
Φυσικό Αέριο: Πρόκειται να εγκατασταθούν δύο σταθμοί διανομής και ρύθμισης.
Τηλεπικοινωνίες: Πρόκειται να κατασκευαστούν δίκτυα τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να παρέχεται συνδεσιμότητα του κόμβου του παρόχου με τους πελάτες των αναπτύξεων.
Ύδρευση: Δημιουργείται νέο ανεξάρτητο σύστημα ύδρευσης και παραδίδεται στην ΕΥΔΑΠ. Κατασκευάζονται τα εξής: • Υπόγεια δεξαμενή 5.000m3 η οποία θα καλύπτει τις συνολικές απαιτήσεις (μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ίση με 15.000m3 /d και συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση ίση με 10.500m3 /d) • Αντλιοστάσιο ύδρευσης δυναμικότητας 1.260m3 /h αποτελούμενο από έξι αντλίες 210m3 /h και μια εφεδρική αντλία).
Άρδευση: Εγκαθίσταται δεξαμενή 10.000m3 η οποία παράλληλα με τις αρδευτικές ανάγκες, εξυπηρετεί και τις ανάγκες πυρόσβεσης.
Όμβρια: Εγκαθίσταται νέο σύστημα συλλογής όμβριων.
Λιμενικές εγκαταστάσεις

Η περιοχή μελέτης του θαλασσίου περιβάλλοντος εκτείνεται σε μήκος, περίπου, 4Km. Τα προτεινόμενα λιμενικά και ακτομηχανικά έργα, στο παράκτιο μέτωπο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, διατηρούν και βελτιώνουν τις υφιστάμενες χρήσεις στο σύνολο της παράκτιας ζώνης. Στο βόρειο άκρο της περιοχής μελέτης χωροθετείται ο λιμενίσκος «Μικρό Λιμανάκι» του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων και όμορα αυτού (νότια του προσήνεμου μώλου) βρίσκεται η εκβολή του ρέματος Τραχώνων. Δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο λιμενίσκο. Στη συγκεκριμένη περιοχή προβλέπεται μόνο η διευθέτηση της εξόδου του ρέματος, όπου προβλέπεται να εκβάλει ανατολικά της εισόδου του συγκεκριμένου λιμενίσκου. Τα έργα εκβολής του ρέματος που προτείνονται (δυο πρόβολοι από φυσικούς ογκόλιθους) σχεδιάστηκαν και βελτιστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ακτομηχανικής μελέτης ούτως ώστε να μην επηρεάζουν αρνητικά την είσοδο του λιμενίσκου καθώς και τη βόρεια παρακείμενη ακτή. Στο παράκτιο μέτωπο μέχρι και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελληνικού (Ν.Α.Ο.Ε.) «Ιππόκαμπος», προτείνεται να διαμορφωθεί κατάλληλα, για τη δημιουργία παραλίας και λιμενικού καταφυγίου που θα φιλοξενεί μικρά (έως 18μ μήκος) σκάφη αναψυχής.