Η MYTILINEOS Energy & Metals συμμετείχε, μέσω της 100% θυγατρικής της «ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», στον πρώτο διαγωνισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ενέργειας.

 

Η συμμετοχή της Εταιρείας αφορούσε σε έργο αποθήκευσης ισχύος 48MW και εγγυημένης χωρητικότητας 96MWh, στην περιοχή της Χαλκιδικής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο σταθμός αποθήκευσης θα κατασκευαστεί πλησίον των φωτοβολταϊκών σταθμών της MYTILINEOS που βρίσκονται σε κατασκευή αυτήν την περίοδο. Η έναρξη υλοποίησης του σταθμού αποθήκευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2024, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Τα έργα αποθήκευσης αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της δραστηριότητας του Κλάδου M Energy της MYTILINEOS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με σημαντική 10ετή εμπειρία, τόσο σε stand alone storage, όσο και σε hybrid storage and solar systems, και έργα κατασκευασμένα ή υπό κατασκευή να φτάνουν πλέον τα 650MW/750MWh σε πέντε χώρες, καθώς και portfolio με αδειοδοτημένα ή σε αδειοδοτική διαδικασία πάνω από 2,9GW/3,7GWh σε οκτώ χώρες παγκοσμίως. Γι’ αυτό άλλωστε η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετέχει και σε επόμενους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ για την εξασφάλιση νέων έργων.

Η εκπροσώπηση τους γίνεται από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης της MYTILINEOS.