Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε 1.572.620 μετοχές της MIG, με τιμή απόκτησης 0,2170 ευρώ ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής.

Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1674 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πλέον, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 505.869.938 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,8440% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών.

Η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 24 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.572.620 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1674 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 505.869.938 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 53,8440% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών» τονίζεται χαρακτηριστικά.