Η Eurobank είναι η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση και της έκτης (6ης) δόσης του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ύψους €300 εκατ. πόρων, έχοντας εκπληρώσει τους προαπαιτούμενους στόχους, βάσει της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την 6η δόση και σε διάστημα δύο ετών από την έναρξη του Προγράμματος, η Eurobank διαχειρίζεται, ήδη, €1,6 δισ. μέσω του ΤΑΑ και χρηματοδοτεί επενδύσεις επιχειρήσεων, όλων των μεγεθών, που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός για την υλοποίηση του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ, συμβάλλοντας με τη δράση της στην εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία. Η Τράπεζα συμμετέχει στη χρηματοδότηση 69 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού €4,92 δισ. στη χώρα, αξιοποιώντας πόρους €1,2 δισ. μέσω του ΤΑΑ και €860,32 εκατ. μέσω δανείων που χορήγησε παράλληλα για αυτά τα επενδυτικά σχέδια, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της απασχόλησης στη χώρα.
Σε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που υποστηρίζουν το ΤΑΑ, η Eurobank αντιμετωπίζει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα και θέτει στη διάθεση, όλων των επιχειρηματικών πελατών της, την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της. Εστιάζοντας στον «πράσινο» και «ψηφιακό» προσανατολισμό του ΤΑΑ και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα ξεκινά άμεσα τη διάθεση και της 6ης δόσης διοχετεύοντας πόρους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους:
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων με έμφαση σε πρώην λιγνιτοπαραγωγικές περιοχές,
 Ηλεκτροκίνηση και μικροκινητικότητα,
 Τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίσεις δικτύου οπτικών ινών,
 Λιανεμπόριο,
 Παραγωγή μπαταριών και συσσωρευτών,
 Τουρισμό,
 Βιομηχανία φαρμάκων,
 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών,
 Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους, τις προϋποθέσεις και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Relationship Manager που τους εξυπηρετεί στην Τράπεζα ή/και να επισκεφθούν την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Eurobank, εντός της ενότητας Αναπτυξιακά Προγράμματα.
Το δανειακό Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU._