Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η Παγκρήτια Factors, 100% θυγατρική εταιρεία της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία λειτουργεί πλέον ως Χρηματοδοτικό Ίδρυμα με αποκλειστικό σκοπό την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring και με διακριτικό τίτλο «Pancreta Factors».

Η Pancreta Factors παρέχει το σύνολο των προϊόντων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Με και Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής για εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές αλλά και του Reverse Factoring. Μέσω των συγκεκριμένων προϊόντων, οι επιχειρηματικοί μας πελάτες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως άμεση ρευστότητα μέσω προεξόφλησης των απαιτήσεών τους, διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των απαιτήσεων τους, αξιολόγηση φερεγγυότητας των αγοραστών τους και υπό προϋποθέσεις κάλυψη πιστωτικού κινδύνου.
Τα προϊόντα Διεθνούς Factoring, όπως το Εξαγωγικό και Εισαγωγικό Factoring, θα υποστηρίζονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών/ανταποκριτών Πρακτόρων μελών της FCI, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αντιπροσώπευσης του Factoring με περισσότερα από 400 μέλη σε 90 χώρες, στην οποία εντάχθηκε πρόσφατα και η Παγκρήτια Factors.
Η Pancreta Factors απαρτίζεται από έμπειρα και ικανά στελέχη με σημαντική τεχνογνωσία σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, με επικεφαλής τον κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση του Operations Director.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Αντώνης Βαρθολομαίος δήλωσε: «Η νέα θυγατρική εταιρεία αποτελεί ένα ακόμα βήμα υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας, με σταθερό στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού οργανισμού, ο οποίος θα είναι σε θέση να καλύπτει με σύγχρονα προϊόντα το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών των πελατών του και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εγχώρια ή εξαγωγική δραστηριότητα».