Πρόστιμα και έξτρα φόρους χιλιάδων ευρώ έχουν γλιτώσει τρεις στους δέκα φορολογούμενους οι οποίοι αναζητώντας το δίκιο τους προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ. Οι φορολογούμενοι δικαιώνονται καθώς η ΔΕΔ μετά την εξέταση των υποθέσεων έσβησε πρόστιμα, προσαυξήσεις και έξτρα φόρους που είχε επιβάλλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, η ΔΕΔ ασχολήθηκε με 6.816 προσφυγές. Έκανε δεκτές εν μέρει ή εν όλω 1.855 προσφυγές, απέρριψε 4.366 ενώ 577 προσφυγές δεν πρόλαβε να τις ελέγξει εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας και σιωπηρώς απορρίφθηκαν. Για 18 υποθέσεις δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο ενώ σε εκκρεμότητα έμειναν 3.903 προσφυγές.

Ο αριθμός των φορολογούμενων που δικαιώνονται από την ΔΕΔ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με αρμόδιους παράγοντες να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή σε λάθη και παραλείψεις των ελεγκτικών υπηρεσιών που καταλογίζουν τα ποσά των φόρων και των προστίμων καθώς και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές τις διατάξεις των ετών 2000-2016 με τις οποίες παρατάθηκαν πέραν της πενταετίας οι προθεσμίες παραγραφής χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών άρχισε να λειτουργεί από το 2013. Μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο, έχει δεχθεί πάνω από 81.000 προσφυγές από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που αμφισβητούν αποφάσεις επιβολής προστίμων και φόρων από το φοροεισπρακτικό και φοροελεγκτικό μηχανισμό.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι από τις 81.248 υποθέσεις που παρεπέμφθηκαν στη ΔΕΔ εξετάστηκαν οι 77.345 κατά την περίοδο 2013-2022 (έως και τον Νοέμβριο), εκ των οποίων 30.448 έχουν οδηγηθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Από τις 77.345 προσφυγές η ΔΕΔ έκανε δεκτές εν μέρει ή εν όλω 18.492 προσφυγές ενώ απέρριψε 40.487 προσφυγές. Για 607 υποθέσεις δηλώθηκε παραίτηση και μπήκαν στο αρχείο ενώ για 14.653 εξέπνευσε η προθεσμία εξέτασής τους και σιωπηρώς απορρίφθηκαν.

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της Εφορίας με λίγα μόνο κλικ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Η ηλεκτρονική υποβολή των προσφυγών γίνεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet και από την 1η Φεβρουαρίου 2023 είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι για να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή οι φορολογούμενοι, θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός. Μοναδική περίπτωση να αποφύγει κανείς το 50% είναι να δώσει επαρκή στοιχεία στην ΔΕΔ, τα οποία να δικαιολογούν την αναστολή καταβολής για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών πρέπει να εγκρίνει το αίτημά τους.

Σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας.