Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνολικό ποσό, που θα καταβληθεί σε 709.262 δικαιούχους, ανέρχεται σε 165.633.511 ευρώ.

Πρόκειται για τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 269.076 - 32.466.478 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 206.783 - 43.179.073 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 176.879 - 64.265.188 ευρώ

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Δικαιούχοι 757 - 224.245 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.899 - 208.080 ευρώ

Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.553 - 6.471.593 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.847 - 6.479.537 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 75 - 59.836 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.865 - 11.909.000 ευρώ

Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 8 - 3.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.196 - 184.355 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5 - 5.000 ευρώ

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Δικαιούχοι 319 - 177.226 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 495 - 242.639 ευρώ