Επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς και οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους προγραμματίζουν τα νέα επενδυτικά σχέδιά τους, ενώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κάνουν το ίδιο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν όλοι οι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενοι ποια επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι ενεργά, "ανοιχτά", όπως συνηθίζεται να λέγεται στη γλώσσα της πιάτσας.
Το Bigbusiness.gr επιχειρεί σήμερα μία πρώτη αναφορά - προσέγγιση, φιλοδοξώντας ανά διαστήματα να επικαιροποιεί τη σχετική λίστα ενδιαφέροντος. Ιδού:
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι αναλυτικά οι εξής: Ξενοδοχεία, Ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, Κατασκήνωσης, ΝΕΠΑ ενοικίασης σκαφών, Τουριστικά Γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία, Ναυλομεσιτικά γραφεία εκ ναύλωσης πλοίων αναψυχής, Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός Τουρισμός, Θαλάσσιος Τουρισμός, Τουρισμός Υπαίθρου, Ψυχαγωγικά και Θεματικά Πάρκα
(Ημερομηνία Έναρξης 18.12.2023 - Ημερομηνία Λήξης 29.02.2024)
Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι αναλυτικά οι εξής: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες
(Ημερομηνία Έναρξης 18.12.2023 - Ημερομηνία Λήξης 29.02.202)
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 30.000 - 200.000
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Από: 18.000 - 1.200.000. Ποσοστό επιχορήγησης: έως 60%. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών
Δάνεια από 10.000  - 1.500.000
Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του πιστωτικού ιδρύματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.